DidarART Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu kapsamda DidarART Gizlilik Politikamızı ve KVKK Aydınlatma Metnini Bilgilerinize sunarız.

* DidarART  işbu belgedeki metni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin Korunması *Kişisel Verilerin Korunması Hakkında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında DidarART ‘olarak  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. 

 • Bu çerçevede hizmet, çalışma ve faaliyetlerimizden faydalanmak amacıyla web sitemiz ve hizmet sağlayıcılarımız üzerinden paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde DidarART tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. 
 • Kişisel Verileriniz DidarART çalışmaları için istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve gerekli tüm hizmet, çalışma ve faaliyetlerimizi gerçekleştirip, geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.
 • Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi gerekli tüm hizmet ve çalışmalarımızı gerçekleştirebilmek ve amacıyla iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılmaktadır.
 • Tarafımıza sağladığınız kişisel verileriniz sizlere sunduğumuz hizmet, çalışma ve faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve 3.şahıslara satılmamaktadır.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan kurumumuza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. 

Buna göre kişisel verisi işlenen tüm şahıslar; 

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,·
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepleriniz için, internet sitemizde bulunan info@didarart.com adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İlgili talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kanunla İlgili daha fazla bilgiye KVKK üzerinden ulaşabilirsiniz.

DidarART hizmet, çalışma ve faaliyetlerinden faydalanmak isteyen tüm taraf ve paydaşların iş bu metni okuyup, anlayıp, kabul etmiş olması gerekmektedir.

Saygılarımızla,